#ปลาสามรส hashtag

ปลาสามรส on instagramPICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@venus_in_lovez
Narai Thai

Although bad weather, don't worry. Thai food can cheer you up! 😁😂😊😍 Great Thai food, Very freindly with fast service & beautiful deco. Recommended it! 😊 ถึงแม้อากาศจะแย่ อาหารไทยช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นได้ 😁😂😊😍 อร่อยเหมือนเดิม วันนี้เฮียขอกินปลาสามรส เพราะติดใจคราวที่แล้ว แต่เพราะสั่งเป็นตัว ไม่ได้ขอเป็นแบบชิ้นเพราะทั้งตัวอร่อยกว่า นางแกะปลาไม่เป็น เลยต้องแกะให้อีก เราเลยมาลองน้ำตกเนื้อเซอร์ลอยด์ย่างแบบ à point

PICTURE
@koson_siamese_cuisine
Lake Jindabyne Hotel

Deep fried snapper w three flavour sauce: known as ”pla-sam-rod ปลาสามรส” in Thailand 🇹🇭. Deep fried snapper fillet, clean and deboned topped w aromatic and tasty sauce served w lychee, pineapple, cherry tomato and dill leaf. New menu will be ready soon at Jindaybyne thai restaurant. For reservations call 0411-645-062 or visit our page https://m.facebook.com/Jindabyne-Thai-1574163872706117/ #foodporn #food #foodphotography #foodie #foodstyling #foodstagram #thaifood #thaicuisine #thaikitchen #lakejindabynehotel #jindabynethai #plasamrod #ปลาสามรส

PICTURE
@icecream_fanwafer

ของดีเมืองจันท์ #ปลาสามรส

PICTURE
@ladaratana

Late dinner tonight. Snapper with Chilli Tamarind Sauce.... Because we’re worth it! Chilli 🌶➕🐟 = 😋 . . . . #food #foodie #foodporn #delishious #thaifood #homecooking #canberrafood #canberralife #canberraeats #letmecookforyou #snapper #chilli #อาหารไทย #กินข้าวกัน #อร่อย #ทำเองกินเอง #ปลาสามรส

PICTURE
@iaefaoy

เมนูแนะนำ #ปลาสามรส ทำกันสดๆมันอร่อยสุดยอดมาก นะ!!จะบอกให้👍

PICTURE
@kruakhaohom
ครัวข้าวหอม

ปลาสามรส เมนู​แนะนำเลยครับ #อร่อยซอยเท้าถี่ #ปลากะพง #ปลาสามรส

PICTURE
@kanteera_rosefoodblog
Schleswig-Holstein, Germany

🐠🥗🍽 Gebratener #wolfsbarsch #ปลากะพง mit süß - saurer Soße. #pla Sam sod #plasamrod nennt man das Gericht in Thailand. 🐠🥗🍽 Wie findet ihr meine Gerichte aus Thailand, die ich gekocht habe? Ich bin am Meer aufgewachsen. Deswegen zeige euch viele verschiedene Gerichte aus dem Meer. Ihr könnt mich jederzeit fragen, wenn ihr wollt. 🐠🥗🍽 Heute habe ich einen Wolfsbarsch von @Matjeslange (Kiel) auf dem Markt in Schönberg gekauft. Er ist absolut frisch und sehr groß. Welches Gericht passt zu ihm? Ich überlege, bevor ich ihn filetiere. Lasst euch überraschen.🤫 🐠🥗🍽 Zutaten für 2 Portionen 🌶1 Wolfsbarsch (ungefähr 400g - 600g, je nach Hunger) 🌶100 g Maismehl 🌶150 ml Wasser 🌶3 EL Palmzucker 🌶2 ELTamarin Paste 🌶2 Knoblauchzehen 🌶2-3 Chili 🌶1 EL Salz oder 2 EL Fischsoße 🌶2 Paprika (rote und gelbe) 🌶1 Handvoll Koriander 🌶Öl zum Braten 🌶Blattsalat (Ihr könnt den Salat auswählen, den ihr mögt)

PICTURE
@sine_oshopping

พร้อมส่ง ข้าวกล่องงานสัมนาแล้วค่า #มัสมั่นน่องไก่ #ลาบไก#แขนงหมูกรอบ #แกงเขียวหวานไก่หน่อไม้ #ปลาสามรส #ไก่ผัดเม็ดมะม่วงหิมพานต์

PICTURE
@sirinphon_bee

ทำเองกินเอง😋 มื้อนี้ลงทุน 120฿😎 #ปลาสามรส #ไข่พะโล้หมูสามชั้น

PICTURE
@x_sandman
กุ้งทอง ซีฟู้ด Kungthong Seafood

เอร็ด... อร่อย... 🦐🐟🦑🐚 #หน่วยบริโภคเป็นกิโลกรัม #วันหยุด #ทะเลเผา #กุ้งแม่น้ำ #หอยแครง #หมึกนึ่งมะนาว #ปลาสามรส #seafood #weekend #qualitytime

PICTURE
@fiwwwwws
ครัวเขาใหญ่

อาหารไทยอร่อยที่สุดในโลก 😋👍🏻 #ครัวเขาใหญ่ #อร่อย #yummy #food #thaifood #goodfood #foodpics #pic #dinner #sogood #love #lovelovelove #instagood #pictureoftheday #photooftheday #pictures #picoftheday #beautiful #bestoftheday #beauty #nice #goodtimes #happy #happytime #ไข่เจียวปลาเค็มหมูสับ #ตำโคราช #ยำรวมมิตร #ปลาสามรส #ถั่วลันเตาผัดกุ้ง

PICTURE
@kade_laksamee

ที่สุดของความฟิน #ปลาสามรส #ครัวลุงลิ้ม

PICTURE
@kar_kanika
Nakhon Si Thammarat, Thailand

#ปลาสามรส #แม่ทำเสร็จบอกถ่ายรูปๆ #ผักชีไม่มี #เอาใบเล็บครุฑแทนหล่ะกัน แม่กล่าวไว้ 55

PICTURE
@taechi_kanyaphat

แหม๋ก็แบบว่า ทำเองไรเอง #อร่อย #แซ่บนัว #ปลาสามรส

PICTURE
@busjo_kr

ประเดิมเมนูวันนี้ #หม้อใหม่ #กระทะใหม#ปลาสามรส #กะหล่ำปลีผัดน้ำปลา

PICTURE
@tum_siriwimol

#ปลาสามรส #อร่อยอย่าบอกใครเชียว

PICTURE
@pokhaarromdee

ปลาจิ้งตั้งอบสมุนไพร รสชาติอร่อย สั่งเลยค่ะ อย่ารอช้า กก.ละ 250บาท #ปลาสามรส #ของกิน #ของทานเล่น #ของฝาก #ของกิน #อร่อยบอกต่อ #หาดใหญ

PICTURE
@pokhaarromdee

ปลากรอบอร่อยๆ ไว้ทานเล่น กก.ละ250 สั่งเป็นขีดได้นะครับ ลูกค้าสามารถซื้อได้ตามที่ต้องการครับ สนใจติดต่อ ID line : Chindang Line : 2606k TEL : 0836581944 ค่าจัดส่ง คิดตามนํ้าหนักนะครับ #กีวี่อบแห้ง #ของกิน #ของอร่อยบอกต่อ #หาดใหญ#ของฝาก #ขนุน #ปลากรอบ , #ปลาสามรส

PICTURE
@minifood69
Carambola cafe

#lunchtime #sundays 😍😘 #foodporn #yummy #instafood #food #foods #delicious #foodstagram #foodie #hungry #breakfast #lunch #dinner #dessert #อาหารอร่อย #อร่อยไปแดก #อร่อยนะรู้ยัง #อร่อยบอกต่อ #กินวนไปค่ะ #wongnai #รีวิวภูเก็ต #phuket #thailand #thai #rice #localfood 🍜🍳 #ปลาสามรส #ไข่ดาว 🐽☺

PICTURE
@wannapong_p

จะให้อร่อยต้องเนื้อนุ่มหนังกรอบ จะให้เธอชอบต้องทำยังไงนะ! 🐟👨🏾‍🍳🐟 #ปลาทับทิมทอดสามรส #ปลาสามรส #พ่อครัวตัวดำ

PICTURE
@hah_sukanda

เมนูละศีลอดวันนี้ #ปลาสามรส #ต้มจืดเต้าหู้เนื้อสับ #ไก่ทอด #ลูกชิ้นปิ้ง #อินทผาลัม #ลูกตาลลอยแก้ว😋😋😋😋😋

PICTURE
@kunpantom
Samut Prakan, Thailand

ปลาสามรส !!! ฝีมือท่านแม่ #แม่ดูรายการแปปเดียวออกมาซะเลย #kunpan #ปลาสามรส

PICTURE
@giffyaaaaa
Kub Kao Kab Pla Mega Bangna

Special dinner for H.B.D my bro.😄 เลี้ยงวันเกิดน้องชาย #เข้มข้นทุกจาน 😁 @ กับข้าวกับปลา #สตอผัดกุ้งกะปิ #ใบเหลียงผัดไข่ #ยำหัวปลี #ปลาสามรส #เส้นหมี่น้ำยาปู #ต้มยำกุ้งน้ำข้น #ไข่เจียวปู #กุ้งฝอยใบชะพลูทอดกรอบ

PICTURE
@nillahut

ดูแลตัวเอง..วนไป #ปลาสามรส #อ้วนแล้วไงapplep #อยู่ดีไข่กะทะ

PICTURE
@maysaa_pinky

😋มีความฟิน หยุดไม่ได้ขาดใจ😋 Squid seafood spicy&sweet 🐙🦑🌶ปลาหมึกสามรส🐙🦑🌶 by คุณหญิงแม่รจนา5555 #ปลาสามรส #squid #seafood #yummy

PICTURE
@luck.narak81

ดีต่อใจเก็บไว้ดู💗 #ปลาสามรส #ไก่ซอสมะขาม

PICTURE
@zaalim_woy

ได้พี่ช่อนมาตัวหญ่ายยย ก็จัดไป #ปลาสามรส 😁😁 #มีความผีบ้านผีเรือน 😆😆

PICTURE
@justkykies

I grow up and get used to this kind of Tamarind sauce recipe rather than the resto sweet chicken sauce style. 🐟 •Deep Fried fish in Tamarind Sauce• #ปลาสามรส ซอสมะขามโหระพา .🐟 The taste is more sophisticated & full of 3 flavors from Sweet,Spicy,Salty yet tangy. How to make sauce from scratch : 1. Stir Fried the Minced Garlic&Chilies 2. Add water , Tamarind Sauce & Palm Sugar , Fish Sauce. 3. Add Sweet Basils, (Carrot) and wait till the sauce reduced 4. Pour into the Crispy Fish and Garnished. Seem many steps , but not that difficult:) #thaifood #kkalacarte #deepfriedfish

PICTURE
@noom_good_health
Chai Nat, Thailand

มาทำอาหารให้ผู้มีพระคุณ #บ้านแม่ #ผัดฉ่าปลา #ปลาสามรส #ขาหมูเยอมัน #ปลานึ่งซีอิ๊ว

PICTURE
@pprisa.k

#ปลาสามรส #งานชี้นิ้วให้แม่ทำ

PICTURE
@fern_supamat

😋ไม่กลัวอ้วนหลอก เพราะเราอ้วนอยุ่แล้ว...!!!😝 #ปลาสามรส #หมึกทอดกระเทียม #ปลาตาเดียวทอด

PICTURE
@kanokpolchainarongpan

ด้วยความที่ไม่ชอบฝีมือคนอื่น เราจึงจัดเอง #ปลาสามรส #ไข่ดาวลูกเขย

PICTURE
@azmiiizzz
ร้านฮาสานะห์

#ปลาสามรส .. (อร่อยน่ากินสุดๆ) 🤣

PICTURE
@rattanathairestaurant
Rattana Thai Restaurant

Have a lower spicy threshold? Choose from our non-spicy range of Thai Food. In pic: Thai Sweet & Sour Fish with steamed rice ปลาสามรส. @rattanathairestaurant #rattanathai #rattanathairestaurant #thaifoodstagram #thaifood #sweetandsour #ปลาสามรส

PICTURE
@yummybar2017
Yummy Bar

プラーサームロット… (揚げ魚のスイートチリソースかけ) サームロットという意味は3つの味付いてます。酸っぱい、塩っぱい、甘い ミクスしてすごく美味しいです。 Pla Sam Rod.... (Fried Fish with Three Flavors Sauce) ปลาสามรส... ความอร่อยที่ไม่ได้หยุดไว้แค่ในเมืองไทย!! #タイ料理 #タイレストラン #タイ料理大好き #タイ料理好き #桜台 #練馬 #安い #おいしい #ヤミーバー #プラーサームロット #thaifood #likethaifood #lovethaifood #thaifoodintokyo #deliciousthaifood #sakuradai #nerima #yummybar #泰国菜 #好吃 #泰國美食 #อาหารไทย #อาหารไทยไม่แพ้ชาติใดในโลก #อาหารไทยในต่างแดน #อาหารไทยในโตเกียว #ปลาสามรส #태국음식

VIDEO
@panjiew_in_the_box
ปังจิ๋ว สาขา2 ^W^ ตลาดนัดสวนหลวง ร.9

จัดส่งอาหารกล่องออเดอร์วันนี้...ข้าวปลาทอดสามรสทานคู่กับคอหมูทอดน้ำปลา และอิกเมนูคั่วกลิ้งหมูเผ็ดร้อนกับไข่ลูกเขย😙ขอบพระคุณมากๆนะคะที่ใช้บริการอาหารกล่องของร้านปังจิ๋ว #ปังจิ๋วสวนหลวงร9 #อาหารกล่อง #อาหารไทย #ปลาสามรส #คั่วกลิ้ง #หมูทอดน้ำปลา #ข้าวกล่อง

PICTURE
@saimai_siriratz

มื้อเย็นวันนี้ใส่จานไม่หมด ล่อถาดกันเลย😂 #ปลาสามรส คดข้าวหมดหม้อ 🐟🍚 #เชฟสายไหมคนเดิมล่ะจ้า😉

PICTURE
@sunma_ab

ปลาหวานแผ่นสามรส #ปลาหวาน #ปลาสามรส สาวกปลาหวานกรอบๆ ใครชอบทักมาเลยค่ะ🆔sunma inee📲089-7986814