#flyriver hashtag

Discover instagram "Flyriver" tag

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo
🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở
✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh.
❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm
💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn 🦅🦅🦅 CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE 🦅🦅🦅
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập 📳 ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
💻 FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
🎥 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber
= = = = =

#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo 🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở ✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh. ❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm 💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn 🦅🦅🦅 CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE 🦅🦅🦅 Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập 📳 ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...) 💻 FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/ 🎥 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view as=subscriber = = = = = #golden EAGLE SHOP #pignosed #flyriver #rùamũiheo

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo
🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở
✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh.
❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm
💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn 🦅🦅🦅 CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE 🦅🦅🦅
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập 📳 ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
💻 FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
🎥 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber
= = = = =

#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo 🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở ✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh. ❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm 💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn 🦅🦅🦅 CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE 🦅🦅🦅 Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập 📳 ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...) 💻 FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/ 🎥 Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view as=subscriber = = = = = #golden EAGLE SHOP #pignosed #flyriver #rùamũiheo

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo
🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở
✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh.
❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm
💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn

CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập

ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber = = = = =
#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo 🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở ✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh. ❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm 💸 1 slot: 1.800k ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...) FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view as=subscriber = = = = = #golden EAGLE SHOP #pignosed #flyriver #rùamũiheo

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo
🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở
✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh.
❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm
💸 1 slot: 1.800k

PS: Hiện shop chỉ còn 2 pé lỗi mai để nên giá đẹp cho ai còn là SVHS có đam mê vs dòng này. Cm để lấy giá nhé <3 ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn

CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập

ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber = = = = =
#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo 🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở ✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh. ❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm 💸 1 slot: 1.800k PS: Hiện shop chỉ còn 2 pé lỗi mai để nên giá đẹp cho ai còn là SVHS có đam mê vs dòng này. Cm để lấy giá nhé

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo
🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở
✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh.
❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm
💸 1 slot: 1.800k

PS: Hiện shop chỉ còn 2 pé lỗi mai để nên giá đẹp cho ai còn là SVHS có đam mê vs dòng này. Cm để lấy giá nhé <3 ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn

CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập

ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber = = = = =
#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐷🐷🐷 Pig nosed (Fly river) 🐷🐷🐷 🐖 Biệt danh: Rùa mũi heo 🏋️‍♂️ Năng lực: Thần đồng bơi lội, biết bơi từ khi mới nở ✅ Ưu điểm: Hiền lành, thân thiện, không cắn sen, có thể nuôi chung vs mọi loại cá cảnh. ❎ Nhược điểm: Thích nước ấm 28-30 độ 📐 Kích thước: 5-6cm 💸 1 slot: 1.800k PS: Hiện shop chỉ còn 2 pé lỗi mai để nên giá đẹp cho ai còn là SVHS có đam mê vs dòng này. Cm để lấy giá nhé

🐖🐖🐖 Năm con heo mà ko sale mũi heo thì có lỗi với các bạn quá :3 nên ad quyết định sale 1 ngày 1 duy nhất bắt đầu từ bây giờ đến hết ngày mai 10/2/2019.
🏵🏵🏵 Giá chỉ còn 1tr500k/pé ✈️ Khuyến mãi áp dụng với mọi miền tổ quốc. 🚦Sau ngày 10/2 giá sẽ trở lại như cũ là 1.800k/pé

Vì số lượng còn lại vài pé nên shop ko nhận gạch hay cọc nhé. ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn
CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE
Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập
ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...)
FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view_as=subscriber = = = = =
#GOLDEN_EAGLE_SHOP
#pignosed #flyriver
#rùamũiheo
@golden_eagl_shop

🐖🐖🐖 Năm con heo mà ko sale mũi heo thì có lỗi với các bạn quá :3 nên ad quyết định sale 1 ngày 1 duy nhất bắt đầu từ bây giờ đến hết ngày mai 10/2/2019. 🏵🏵🏵 Giá chỉ còn 1tr500k/pé ✈️ Khuyến mãi áp dụng với mọi miền tổ quốc. 🚦Sau ngày 10/2 giá sẽ trở lại như cũ là 1.800k/pé Vì số lượng còn lại vài pé nên shop ko nhận gạch hay cọc nhé. ❤ Mọi vấn đề chi tiết về thức ăn, chuồng nuôi,... vui lòng liên hệ trực tiếp để được tư vấn kỹ hơn CỬA HÀNG GOLDEN EAGLE Chuyên các loại rùa cảnh ngoại nhập ĐT: 0913.38.07.38 (Zalo, Viber, Line,...) FaceBook: https://www.facebook.com/cuahanggoldeneagle/ Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGRKHcZTViQf8cFQviOqJSg?view as=subscriber = = = = = #golden EAGLE SHOP #pignosed #flyriver #rùamũiheo

super!!!
Apolles making sure his Black Bass game is on point. Taking interest for our mid-year (2019) fly and lure exploration NOW. #rockexpeditions #flyfishing #lurecasting #blackbass #niuginiblackbass #westernprovince #flyriver
Email: info@rockexpeditions.com
 Via : gtrock
#rippinlips #castnet #fishingreels #anglerapproved #keepemwet #floridafishing #basslures #lunkerchasers #largemouthbass #fishinglake
@ara.gates_196

super!!! Apolles making sure his Black Bass game is on point. Taking interest for our mid-year (2019) fly and lure exploration NOW. #rockexpeditions #flyfishing #lurecasting #blackbass #niuginiblackbass #westernprovince #flyriver Email: info@rockexpeditions.com Via : gtrock #rippinlips #castnet #fishingreels #anglerapproved #keepemwet #floridafishing #basslures #lunkerchasers #largemouthbass #fishinglake

#Repost @imbokeri
• • •
Ships travelling on the Mighty Fly River, Kiunga Wharf, Western Province 🇵🇬🚢⛵
........................
#flyriver #westernprovince #experience #discover #travel #papuanewguinea #dji #phantom4pro #djiglobal #wanderlust #lastfrontier #imbokeri #visitpng #travelpapuanewguinea #papuanewguinea
@beautiful__png

#repost @imbokeri • • • Ships travelling on the Mighty Fly River, Kiunga Wharf, Western Province 🇵🇬🚢⛵ ........................ #flyriver #westernprovince #experience #discover #travel #papuanewguinea #dji #phantom4pro #djiglobal #wanderlust #lastfrontier #imbokeri #visitpng #travelpapuanewguinea #papuanewguinea

Ships travelling on the Mighty Fly River, Kiunga Wharf, Western Province 🇵🇬🚢⛵
........................
#flyriver #westernprovince #experience #discover #travel #papuanewguinea #dji #phantom4pro #djiglobal #wanderlust #lastfrontier
@imbokeri

Ships travelling on the Mighty Fly River, Kiunga Wharf, Western Province 🇵🇬🚢⛵ ........................ #flyriver #westernprovince #experience #discover #travel #papuanewguinea #dji #phantom4pro #djiglobal #wanderlust #lastfrontier

Next