สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo Location on instagram


PICTURE
@elina_asoskova
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

Люблю животных до безумия. Зоопарки, цирки, дельфинарии - ненависть. Кхао Кхео (гора зелёная) - это, скорее, заповедник. Причём, контактный. Жаль, что некоторые особи человекообразных до сих пор ведут себя хуже животных: орут, стучат по стеклу, кормят тем, чем запретили и где запретили...аггрррх Но, в целом, крутяк, конечно. Zoo done ✅ #khaokheow #thailand

PICTURE
@iren_reim
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

Смотреть до конца😂 Всегда считала Фламинго благородными особами🤔 На самом деле это очень злые, дерзкие и наглые птицы, не смотря на свою красоту и грацию😅 Вот не ожидала от них😆 Один меня даже клюнул😝 И даже мой розовый камуфляж меня не спасал, как не старалась сойти за «своего»🙈 В любви к фотографии переплюнули Жирафов😂 . . . #отпуск #долгожданныйотпуск #первыйраззаграницей #таиланд #паттайя #путешествие #отдых #море #пальмы #фрукты #песок #остров #колан #тиен #зоопарк #tailand #pattaya #travel #sea #byplane #palm #coconut #mango #banana #hotel #pattayagarden #kolan #tien #khaokheowopenzoo