สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo Location on instagram


PICTURE
@irina_am1
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

Собственно те самые Гибоны, которых мы изображали в Джунглях😆

PICTURE
@rattana_torfun
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

กันต์กันต์ @เขาเขียว zoo 🐅🐘🦒🌳😁

PICTURE
@kab_kab
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

🚴🏻‍♂️ โลกใบนี้เต็มไปด้วย “ความมหัศจรรย์” ถ้าไม่ออกเดินทางก็ “ไม่มีวันค้นพบ “