@duong8897

Thị Lu @duong8897

💕Adorable 💕

Missun ☀️
@duong8897

Missun ☀️

Dương là đứa tóc dài hơn nhá :))
@duong8897

Dương là đứa tóc dài hơn nhá :))

Vẫn là cô gái áo kẻ đỏ mà các bạn kêu là áo khăn trải bàn đây 🙄 chợt nhận ra bỏ bê IG quá lâu nên đăng tạm 1 cái ảnh cũ 😭😭
@duong8897

Vẫn là cô gái áo kẻ đỏ mà các bạn kêu là áo khăn trải bàn đây 🙄 chợt nhận ra bỏ bê IG quá lâu nên đăng tạm 1 cái ảnh cũ 😭😭

Em không ngại đăng ảnh, em chỉ cần người nghĩ caption hộ thôi :))
@duong8897

Em không ngại đăng ảnh, em chỉ cần người nghĩ caption hộ thôi :))

Bàn tay kém sang 😑😑😑 #glowyskin #hotsummerday
@duong8897

Bàn tay kém sang 😑😑😑 #glowyskin #hotsummerday

Khi bạn đang chuẩn bị đi đánh cá mà có đứa lôi đi chụp ảnh 😢 đành khoác tạm cái lưới vào chụp chơi :))
@duong8897

Khi bạn đang chuẩn bị đi đánh cá mà có đứa lôi đi chụp ảnh 😢 đành khoác tạm cái lưới vào chụp chơi :))

Next